Park Narodowy Yosemite

Park Narodowy Yosemite zajmuje 3000 km2 gór Sierra Nevada.

Opisywany we wszystkich liczących się podręcznikach geografii, szczyci się największym polodowcowym kanionem na świecie. Ogromne ściany Half Dome i granitowe urwisko El Capitan jawią się jak marzenie wytrawnym wspinaczom.

Poza doliną Yosemite, park urzeka majestatycznymi, przekraczającymi 4300 m n.p.m. szczytami Sierry. Zielenią się łąki, szemrzą strumienie i huczą bajeczne wodospady. Wysokość wodospadu Yosemite (dolny, górny i środkowe kaskady) wynosi 739 metrów. Na stokach gór rosną legendarne sekwoje. Gigantyczne sekwoje mamucie (Sequoiadendron giganteum) są największymi drzewami świata pod względem objętości i masy, największe organizmy żyjące na Ziemi! 

Wiek najstarszej sekwoi w Parku – Grizzly Giant – sięga 2700 lat. Grizzly Giant mierzy 63,7 m wysokości, średnica pnia u podstawy wynosi 8,84 m, jego objętość szacuje się na 850 m3.