Park Narodowy Grand Teton

Cały łańcuch jest jednorodnym blokiem krystalicznego podłoża o wymiarach 25 x 60 km, wyniesionym 9 mln lat temu wzdłuż geologicznego uskoku. Podniesiony blok podlegał niszczącym siłom erozji – strumienie wcinały się głęboko tworząc żleby i doliny. Około 9 tys. lat temu po ociepleniu klimatu i ustąpieniu lodowca drobne, lodowe jęzory schodzące z górskich dolin sypały materiał morenowy, tamując bieg strumieni i tworząc liczne, tak obecnie podziwiane jeziora wzdłuż wschodnich stoków pasma.

Możemy dostrzec tutaj sporo dzikich zwierząt: jelenie wapiti, antylopy widłorogie, kojoty, a przy odrobinie szczęścia łosie. Na zalesionych stokach gór możemy ponadto spotkać niedźwiedzie czarne i rysie, a w wyższych partiach gór – owce gruborogie i świstaki. Z ptaków warto wspomnieć orły białe, rybołowy, jastrzębie, sokoły, gęsi kanadyjskie, czaple, żurawie i sowy. Obecność czystej rzeki Snake River kojarzy się wędkarzom z obfitością ryb łososiowatych: pstrągów tęczowych, pstrągów Brooksa oraz unikalnego nawet w skali Stanów Zjednoczonych pstrąga cutthroat (łosoś Clarka). Roślinność Parku, chociaż bujna, nie jest zbyt bogata gatunkowo. Najczęściej spotykamy sosny, jodły, osiki, topole, na dnie dolin wierzby i piołuny.